Poplatky na rok 2019:

–          za svoz odpadu: 400,-Kč/ osoba/ případně vlastník stavby

–          za nájem popelnice: 130,-Kč

–          za psa: 50,-Kč

V případě platby na účet obce 10129721/100 uvádějte jako variabilní symbol:

–          za odpad: rok + číslo popisné (příklad 2019211)

–          za psa: 1341+číslo popisné + koncovka roku (příklad: 134121119)

–          za popelnici: 2111 + číslo popisné + koncovka roku (příklad 211121119)

Svoz komunálního odpadu bude probíhat každý lichý čtvrtek jako v letošním roce. (sledujte kalendář zde)

Svoz plastů v I. pololetí roku 2019:  21.1. // 18.2.// 18. 3. // 15. 4. //  27. 5.//  24. 6.

Pytle na plast: k vyzvednutí na OÚ.

Žádáme o nahlášení stavu vody nejpozději do 31. 3. 2019