Obecní úřad Lopeník bude mít úřední hodiny pro veřejnost:

pondělí od 8:00 do 11:00

středa od 13:00 do 16:00

 

Nicméně, žádáme občany, aby nejdříve kontaktovali obecní úřad telefonicky či e-mailem a pokusili se požadovaný úkon vyřešit bez návštěvy obecního úřadu.Poplatky za odpad můžete zaplatit buď bankovním převodem nebo počkat na zrušení omezení, jelikož lhůta platby je do 30.6.2020.

Vyzýváme všechny občany k co nejzodpovědnějšímu dodržování zákazu pohybu a setkávání, abychom možnost přenosu viru maximálně eliminovali i v naší obci. Pokud máte roušku, nestyďte se ji použít. Nechráníte tím jen sebe, ale i všechny ostatní, jelikož o tom, že jste nakažení, nemusíte vědět, ale můžete dál šířit nákazu.

 

V případě jakýchkoliv dotazů jsem vám k dispozici.

Roman Buček, starosta

Kontakty :

Starosta: 724 179 029

Kancelář: 572 646 957

Email: ou@obec-lopenik.cz