Pozvánka

na 7. veřejné zasedání zastupitelstva obce Lopeník, které se koná ve společenské místnosti budovy č.p. 215 Lopeník – ve čtvrtek 9.1. 2020 v 18.00 hodin

Program:

  1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
  2. Kontrola usnesení z 6. veřejného zasedání ZO Lopeník
  3. Projednání nabídky investičního úvěru z PGRLF
  4. Různé
  5. Diskuze
  6. Závěr
Pozvánka
Usnesení