Pozvánka na 6. veřejné zasedání zastupitelstva obce Lopeník, které se koná ve společenské místnosti
budovy č.p. 215 Lopeník – ve čtvrtek 6. 11. 2015 v 18.00 hodin

Program:
1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Kontrola usnesení z 5. veřejného zasedání ZO Lopeník
3. Projednání návrhu rozpočtového opatření č.5/2015
4. Rozdělení měření el. energie pro nájemníky v budově č. p. 215
5. Vytvoření nájemního bytu z nevyužívaných prostor v budově č. p. 215
6. Projednání žádosti rodičů o příspěvek na prvňáčky
7. Projednání smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Zlínského kraje pro JSDHO
8. Informace o přípravě žádosti o dotaci na veřejné osvětlení
9. Projednání žádosti občanů o údržbu komunikace
10. Různé
11. Diskuse
12. Závěr

Pozvánka
Usnesení