Kolem Bošácké doliny 1. ročník

Start: 28.4.2018 od 7:00 hod. do 8:00 hod., Penzion Žákovic, Trenčianske Bohuslavice

Cíl: Penzión Žákovic, Trenčianske Bohuslavice

TRASY:

Varianta A:

start Penzion Žákovic – po zelené turistické značce na Hajnice a do Haluzice, odtud po turisticko-naučné stezce na Zabudišovú, ze Zabudišovej po žluté značce místního značení na Kykulu-hranici s ČR, odtud po červené turistické značce „Cesta hrdinů SNP“ na Mikulčin vrch (občerstvení na horských chatách Vyškovec, Lopata), dále pod Troják doleva stále po červené značce přes Obec Lopeník až na horizont nad obcí Březová ke rozhledně u Křížky, tam se dostaneme na pravostranný hřeben Bošácké doliny a po žluté turistické značce pokračujeme na moravskou Novou horu, odtud po loni prodloužené žluté značce přes slovenský Novou horu na turistickou křižovatku Horní Kamenice, kde žlutá značka končí a pokračujeme po zelené turistické značce přes Dolní Kamenici, Dorotkovcov až na Rolincovou, pak po místní komunikaci stále po zelené turistické značce do Bošáca a kolem zeměděl ského družstva pravou stranou potoka Bošácké po polní cestě zpět do Trenčianske Bohuslavice do cíle v Penzionu Žákovic. Délka trasy 50 km, celkové převýšení cca 1000 m.

Varianta B:

start Penzion Žákovic – po zelené turistické značce na Hajnice a do Haluzice, odtud po turisticko-naučné stezce na Zabudišovú, ze Zabudišovej pokračujeme stále po turisticko-naučné stezce až do Nové Bošáca (občerstvení v hostincích pod Lipou), odtud po zelené turistické značce na Horní Kamenice a dále stále po zelené značce přes Dolní Kamenici, Dorotkovcov až na Rolincovou, pak po místní komunikaci stále po zelené značce do Bošáca a kolem Zemědělského družstva pravou stranou potoka Bošácké po polní cestě zpět do Trenčianske Bohuslavice do cíle v Penzionu Žákovic . Délka trasy 30 km, celkové převýšení cca 600 m.

Startovné: organizátor nevybírá

Pokyny organizátora:

Obě varianty jdou v celé své délce po značených turistických, turisticko-naučných stezkách a po místním značení, což je velké plus, jsou to tzv. hřebenatkovitých s nádhernými výhledy do širokého okolí krásné bielokarpatskej přírody, 50 km trasa vede i přes území sousední Moravy a dokonale obchází celou Bošácké dolinu
Občerstvení z vlastních zásob, případně v restauračních zařízeních uvedených v jednotlivých variantách a v Penzionu Žákovic, kontroly na trasách nejsou, v cíli budou předány účastníkům pamětní listy
turisté se zúčastní na vlastní nebezpečí

Informace: Ing. Jaroslav Struhár, tel. 0907630472, Ing. Miroslav Kavický, tel. 0904171049