tel: +420 572 646 900, +420 572 646 956, +420 724 179 029|ou@obec-lopenik.cz

20. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Lopeník

Pozvánka

na 20. veřejné zasedání zastupitelstva obce Lopeník, které se koná ve společenské místnosti budovy č.p. 215 Lopeník – ve čtvrtek 22. 2. 2018 v 18.00 hodin

Program:

  1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
  2. Kontrola usnesení z 19. veřejného zasedání ZO Lopeník
  3. Projednání výroční zprávy za rok 2017 o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
  4. Projednání žádosti Informačního střediska Moravských kopanic, o.p.s. o finanční příspěvek
  5. Projednání finančního příspěvku na Operační program Životního prostředí Bílých Karpat
  6. Různé
  7. Diskuze
  8. Závěr
Pozvánka
2018-02-15T09:16:37+00:00 14/02/2018|Categories: Jednání zastupitelstva, ÚŘAD|