Pozvánka

na 19. veřejné zasedání zastupitelstva obce Lopeník, které se koná ve společenské místnosti budovy č.p. 215 Lopeník – ve čtvrtek 7. 12. 2017 v 18.00 hodin

Program:

  1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
  2. Kontrola usnesení z 18. veřejného zasedání ZO Lopeník
  3. Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 5/2017
  4. Projednání návrhu rozpočtu na rok 2018
  5. Projednání plánu inventur a jmenování inventarizační komise
  6. Žádost o poskytnutí dotace- Římskokatolická farnost Březová na topení do kostela
  7. Žádost o příspěvek Nadačního fondu pro odložené děti Statim na Babybox
  8. Různé
  9. Diskuze
  10. Závěr
Pozvánka
USNESENÍ
ROZPOČET 2018