tel: +420 572 646 900, +420 572 646 956, +420 724 179 029|ou@obec-lopenik.cz

14. veřejné zasedání zastupitelstva obce Lopeník 22.2.2017

Pozvánka  na 14. veřejné zasedání zastupitelstva obce Lopeník,

které se koná ve společenské místnosti budovy č.p. 215 Lopeník – ve středu. 22. 2. 2017 v 18.00 hodin

Program:

  1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
  1. Kontrola usnesení z 13. veřejného zasedání ZO Lopeník
  1. Projednání výroční zprávy za rok 2016 o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
  1. Projednání změny položky podle zákona č. 187/2016 Sb. ve schváleném rozpočtu na rok 2017
  1. Projednání žádosti Informačního střediska Moravských kopanic, o.p.s. o finanční příspěvek
  1. Projednání žádosti o zřízení nové autobusové zastávky na parc. č.1984/2 v k.ú. Lopeník
  1. Projednání dražební vyhlášky č.j.: 069 EX 537/02-127
  1. Různé
  1. Diskuze
  1. Závěr
Pozvánka
Usnesení
2017-02-27T14:27:13+01:0015/02/2017|Categories: Jednání zastupitelstva, ÚŘAD|